top of page

Cơ sở YES được thành lập bởi Empowered Startups, một Trung tâm Ủy quyền được Chính phủ Canada xác định là Trung tâm Ủy quyền Khởi nghiệp, được công nhận vì đóng góp vào tình hình Khởi nghiệp toàn cầu. Với các trung tâm ủy quyền tại Canada, Pháp, Bồ Đào Nha và các cộng đồng tại Canada, chúng tôi tin rằng Khởi nghiệp có thể dành cho mọi người, và chúng tôi tích cực mang đến một cách tiếp cận nâng cao và sáng tạo về khởi đầu, nơi mà các doanh nhân có kinh nghiệm và những người muốn trở thành doanh nhân ở mọi độ tuổi có thể hiểu, tham gia và thành công.

Các công cụ đào tạo và sự hướng dẫn của chúng tôi được sử dụng và được công nhận bởi các trường trung học hàng đầu, các trường đại học toàn cầu, Trung tâm Ủy quyền Khởi nghiệp và các trung tâm sáng tạo hàng đầu. Chúng tôi đã hướng dẫn, tăng tốc và phát triển một danh mục đáng kể về ý tưởng kinh doanh quốc tế và trong nước tại các địa điểm trên toàn cầu của chúng tôi, và hiện đang háo hức truyền cảm hứng và giáo dục cho thanh niên để trở thành những người làm thay đổi cuộc đời của ngày mai.

YES VIETNAM được thực hiện bởi Young Empowered Startuppers, được thiết kế và xây dựng bởi Empowered Startups Ltd. Trung tâm Ủy quyền Sáng tạo này có trụ sở tại Vancouver, Canada.

About: About
YES_logo.jpg

Empowered Startups là một Trung tâm Ủy quyền Khởi nghiệp được Chính phủ Canada xác định và được công nhận vì đóng góp vào tình hình Khởi nghiệp toàn cầu. Với các trung tâm ủy quyền tại Canada, Pháp và Bồ Đào Nha, chúng tôi đã hướng dẫn, tăng tốc và phát triển một danh mục đáng kể về ý tưởng kinh doanh quốc tế và trong nước tại các địa điểm toàn cầu của chúng tôi. Các công cụ đào tạo và sự hướng dẫn của chúng tôi được sử dụng và được công nhận bởi các phòng thí nghiệm của các trường đại học toàn cầu, Trung tâm Ủy quyền Khởi nghiệp và các trung tâm sáng tạo hàng đầu.

bottom of page