top of page

FAQ

Chương trình này kéo dài bao lâu để hoàn thành?

Chương trình này thường mất từ 8 - 10 tuần để hoàn thành. Tuy nhiên, nó có thể hoàn thành nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy thuộc vào lịch trình của học sinh

Các học sinh có thể 'tạm dừng' chương trình của họ khi họ có kỳ thi thường xuyên tại trường không?

Có, hoàn toàn đúng. Chương trình được thiết kế để linh hoạt với lịch trình của học sinh. Tất cả công việc và tiến trình của họ được lưu trong một hồ sơ kỹ thuật số để khi họ có thể tiếp tục hành trình khởi nghiệp của mình

Chương trình này thực sự hoàn toàn trực tuyến 100% không?

Chương trình này có được công nhận không?

Tất cả các mô-đun học tập đều hoàn toàn trực tuyến, tuy nhiên, khoảng một nửa nội dung học tập được thực hiện trong thế giới thực và không liên quan đến máy tính. Việc khám phá thế giới thực, xa máy tính, là một phần quan trọng của chương trình

Chi phí của chương trình là bao nhiêu?

Please contact us for program costs. 

Empowered Startups, sứ mạnh đằng sau YES Vietnam, được Chính phủ Canada công nhận là một trung tâm ủy quyền khởi nghiệp kinh doanh. Các bộ phận tuyển sinh của các trường đại học đã thông báo cho chúng tôi rằng các chương trình ngoại khóa như chương trình của chúng tôi được đánh giá cao khi xem xét đơn xin học của học sinh mới. Vì vậy, mặc dù nó không được công nhận, nó được các trường đại học và nhà tuyển dụng trong tương lai đánh giá cao.

FAQ: FAQ
bottom of page